Ngôi Sao Bất Động Sản Cuộc thi Tìm Kiếm
Ngôi Sao Bất Động Sản
CUỘC THI
KHỞI NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Việt Nam Real Estate StartUp

Cơ cấu giải thưởng

 

Tổng các giải thưởng bằng tiền và hiện vật tương đương khoảng 250 triệu đồng:

– 01 Giải nhất (R – STAR)       : Trị giá 50 triệu

– 01 Giải nhì                             : Trị giá 30 triệu

– 01 Giải ba                             : Trị giá 20 triệu

– 03 Giải khuyến khích            : Trị giá 10 triệu

– 06 Giải chuyên ngành           : Trị giá 20 triệu

(Green Star | Marketing star | Broker Star | Tech Star | Invest Star | HR Star)

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tích cực đồng hành cùng Cuộc thi trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi được hiệu quả.