Ngôi Sao Bất Động Sản Cuộc thi Tìm Kiếm
Ngôi Sao Bất Động Sản
CUỘC THI
KHỞI NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Việt Nam Real Estate StartUp

TALKSHOW

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN

STT SỰ KIỆN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Talk Show 01:

RSTARS | NATION START UP: Quốc gia khởi nghiệp

08h30 – 11h30

Thứ 7, ngày 03/12/2016

 
2 Workshop 01:

RSTARS | STRATEGY START UP: Tư duy Chiến lược và Bí quyết Kinh doanh Bất động sản

14h00 – 16h00

Thứ 7, ngày 03/12/2016

 
3 Workshop 02:

RSTARS | PLANNING START UP: Kế hoạch kinh doanh Bất động sản

16h00 – 17h00

Thứ 7, ngày 03/12/2016

 
4 Workshop 03:

RSTARS | SKILLS START UP: Kỹ năng Khởi nghiệp Kinh doanh Bất động sản

08h30 – 10h00

Chủ nhật, ngày 11/12/2016

 
5 Workshop 04:

RSTARS | TECH START UP: Công nghệ và Ứng dụng trong Khởi nghiệp Bất động sản

10h00 – 11h30

Chủ nhật, ngày 11/12/2016

 
6 Workshop 05:

RSTARS | BRANDING START UP: Xây dựng Thương hiệu Khởi nghiệp Bất động sản

14h00 – 16h00

Chủ nhật, ngày 11/12/2016

 
7 Workshop 06:

RSTARS | INVESTING START UP: Tiếp cận và thu hút nhà đầu tư vốn Khởi nghiệp

16h00 – 17h00

Chủ nhật, ngày 11/12/2016

 
8 Talk Show 02:

RSTARS | REAL ESTATE PANORAMA: Toàn cảnh Thị trường Bất động sản

08h30 – 10h00

Chủ nhật, ngày 18/12/2016

 
9 Talk Show 03:

RSTARS | CONNECTING DAY: Kết nối Thí sinh với Doanh nghiệp và Nhà đầu tư

10h00 – 11h30

Chủ nhật, ngày 18/12/2016