Ngôi Sao Bất Động Sản Cuộc thi Tìm Kiếm
Ngôi Sao Bất Động Sản
CUỘC THI
KHỞI NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Việt Nam Real Estate StartUp

Đơn vị Bảo trợ

 • Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam
 • Hội các nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
 • Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà nội
 • Hiệp hội Internet Việt Nam
 • Hội truyền thông số Việt Nam
 • Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam
 • Hiệp hội phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam
 • Hội truyền thông thành phố Hà nội
 • Đoàn Luật sư Hà nội
 • Báo Diễn đàn Doanh nghiệp – VCCI
 • Báo Tuổi Trẻ